Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009


24 Αυγούστου 2009


Τι να ειπωθεί πλέον; Τι να ειπωθεί και πάλι; Εδώ χρειάζονται πράξεις.

Πράξεις από την κυβέρνηση που οφείλει:
1.Να ολοκληρώσει γρήγορα και σωστά τα κτηματολόγια και δασολόγια ώστε να εξαλειφθούν τα κίνητρα εμπρησμού
2.Να εφαρμόσει αποτελεσματική αστυνόμευση μετά από κάθε δασική φωτιά ώστε να μην καταπατηθεί ούτε ένα κομμάτι δάσους
3.Να στελεχώσει τη δασική υπηρεσία και την πυροσβεστική με επαρκείς σε αριθμό, άξιους και καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους
4.Να ξεκαθαρίσει καλύτερα το κουβάρι των αρμοδιοτήτων και να δημιουργήσει ενιαίο φορέα δασοπυρόσβεσης
5.Να δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο ώστε να αξιοποιήσει τους πολλούς εθελοντές
6.Να μεριμνήσει για τη συνεχή εκπαίδευση του πληθυσμού από μικρή ηλικία, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και συμπεριφοράς σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
Πράξεις από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οφείλουν:
1.Να είναι έτοιμοι οργανωτικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
2.Να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν και να οργανώσουν τους εθελοντές
3.Να λειτουργούν ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών
4.Να στηρίζονται στην επιστημονική γνώση πριν λάβουν αποφάσεις για το δάσος
Πράξεις από όλους εμάς που οφείλουμε:
1.Να προτάσσουμε το κοινό συμφέρον από το στενά προσωπικό
2.Να συμμετέχουμε στα κοινά ανάλογα με τις δεξιότητες και δυνατότητές μας
3.Να απαιτούμε το καλύτερο από τους αρμόδιους αναλαμβάνοντας πρώτα τις δικές μας ευθύνες
Για την Πολιτική Κίνηση Βόρειας Αττικής
Σταύρος Αγογλωσσάκης 6937242120
Βασίλης Λινάκης 6944684730
Άνθη Αβούρη 6937035188
Μάνος Ριτσατάκης 6976409494

Δεν υπάρχουν σχόλια: